โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ
9 ธันวาคม 2565 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

NEWรีวิว Salon de Kalim
8 ธันวาคม 2565 Teatime

รีวิว Salon de Kalim

รีวิว Salon de Kalim

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕
2 ธันวาคม 2565 ประกาศ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2 ธันวาคม 2565 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI
29 พฤศจิกายน 2565 ภาพกิจกรรม

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2565
25 พฤศจิกายน 2565 การศึกษา

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

รีวิวร้านกาแฟ วิมานวิว
23 พฤศจิกายน 2565 Teatime

รีวิวร้านกาแฟ วิมานวิว

รีวิวร้านกาแฟ วิมานวิว

สาขาเทคโนโนโลยีการเกษตรฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดมิลค์กี้
23 พฤศจิกายน 2565 ภาพกิจกรรม

สาขาเทคโนโนโลยีการเกษตรฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดมิลค์กี้

สาขาเทคโนโนโลยีการเกษตรฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดมิลค์กี้

University of Malaya ส่งนิสิตแลกเปลี่ยน
23 พฤศจิกายน 2565 ภาพกิจกรรม

University of Malaya ส่งนิสิตแลกเปลี่ยน

University of Malaya ส่งนิสิตแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หน้า 1 จาก 22