โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดการลงทะเบียนเรียน

NEWการขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
30 มิถุนายน 2563 การศึกษา

การขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตปี 1 กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%

การขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10% สำหรับนิสิตปี 1

NEWกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)
29 มิถุนายน 2563 การศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ONLINE)

ถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย คณะอัญมณี
24 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรม

ถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย คณะอัญมณี

โรงเรียนติวเตอร์ BeWise Academy เข้าถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย ภายในห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นต่าง ๆ ของคณะอัญมณี

ขอเชิญชวนคน ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโหลดแอป หมอชนะ
17 มิถุนายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนคน ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโหลดแอป หมอชนะ

ขอเชิญชวนคนม.บูรพา จันทบุรี ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน ๑๓๓ เครื่อง
16 มิถุนายน 2563 จัดซื้อ/จัดจ้าง/จำหน่ายครุภัณฑ์

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน ๑๓๓ เครื่อง

จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน ๑๓๓ เครื่อง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
11 มิถุนายน 2563 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี
10 มิถุนายน 2563 ข่าวประกาศ

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือ
5 พฤษภาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือ

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ ให้แก่คณะอัญมณี

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
1 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประสงค์รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว
1 พฤษภาคม 2563 ระบบเครือข่าย

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

Buu-WiFi by True เปิดให้บริการแล้ว

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์
24 เมษายน 2563 การศึกษา

การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

ม.บูรพา จันท์ ให้การบริการยืม-คืน หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์

หน้า 1 จาก 17