โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWผู้ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS'64 รอบที่ 2
14 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

ผู้ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS'64 รอบที่ 2

ผู้ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS'64 รอบที่ 2

NEWเปิดอบรมอัญมณีออนไลน์ (ฺBGL)
14 มิถุนายน 2564 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดอบรมอัญมณีออนไลน์ (ฺBGL)

เปิดอบรมอัญมณีออนไลน์ (ฺBGL)

NEWขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ปี ๒๕๖๔
14 มิถุนายน 2564 ข่าวประกาศ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ปี ๒๕๖๔

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ปี ๒๕๖๔

NEWTCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 12-19 มิ.ย.64
11 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 12-19 มิ.ย.64

TCAS'64 รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 2 โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

NEWTCAS'64 รอบ 5  โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 4) 12-19 มิ.ย.64
11 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบ 5 โครงการขยายโอกาสฯ (ครั้งที่ 4) 12-19 มิ.ย.64

TCAS'64 รอบ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 4)

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
10 มิถุนายน 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

NEWขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
9 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาคนดีศรีบูรพา

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ฯ
9 มิถุนายน 2564 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์

NEWขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
9 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รางวัลรัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาคนดีศรีบูรพา

NEWโลจิสติกส์ฯ ประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฯ
8 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

โลจิสติกส์ฯ ประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฯ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดประชุมสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ภาคต้น 2564
7 มิถุนายน 2564 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ภาคต้น 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

หน้า 1 จาก 25