โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWสำรวจข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลเทียม
18 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรม

สำรวจข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลเทียม

สำรวจข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลเทียม ๓ ประสานเพื่อความยั่งยืน

NEWกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑/๒๕๖๒
18 มิถุนายน 2562 การศึกษา

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑/๒๕๖๒

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
11 มิถุนายน 2562 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
10 มิถุนายน 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
10 มิถุนายน 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
10 มิถุนายน 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖
10 มิถุนายน 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รอบ 6

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
4 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
28 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒
27 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒

TCAS รอบ 5 เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒
27 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒

TCAS รอบ 5 เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2

หน้า 1 จาก 8