โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWแนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง (BGL)

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง (BGL)

NEWโปรโมชันจากห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

โปรโมชันจากห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (BGL)

โปรโมชันจากห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา(BGL)

NEWขอเชิญเที่ยวงาน “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเที่ยวงาน “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” (BGL)

ขอเชิญเที่ยวงาน “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” (BGL)

NEWรับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
8 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ

NEWแนะนำบริการใหม่ บริการ รับ – ส่ง ตัวอย่างทางไปรษณีย์ (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำบริการใหม่ บริการ รับ – ส่ง ตัวอย่างทางไปรษณีย์ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ บริการ รับ – ส่ง ตัวอย่างทางไปรษณีย์ (BGL)

NEWแนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)

NEWอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)

NEWหลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (ฺBGL)
8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (ฺBGL)

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (ฺBGL)

NEWการสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)
7 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
5 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
5 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า 1 จาก 12