โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวปักหมุด

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกฎาคม 2564 ข่าวประกาศ

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา
5 ตุลาคม 2563 ข่าวประกาศ

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ปฏิทินกิจกรรม คณะอัญมณี
1 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม คณะอัญมณี

ปฏิทินกิจกรรมคณะอัญมณี

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
26 ธันวาคม 2561 ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ข่าวเด่น วันนี้

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงฯ  (MOU) TCAS'65 รอบ 1
1 ธันวาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงฯ (MOU) TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) TCAS'65 รอบ 1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'65 รอบ 1

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) TCAS'65 รอบ 1

โครงการเพชรตะวันออก TCAS'65 รอบ 1
22 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการเพชรตะวันออก TCAS'65 รอบ 1

โครงการเพชรตะวันออก TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1
2 ธันวาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 1 : Portfolio
24 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

ม.บูรพา วข.จันทบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 1 : Portfolio

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’65 รอบ 1 : Portfolio

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี
23 กันยายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

ข่าวรวม ล่าสุด

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ
20 มกราคม 2565 การศึกษา

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ

การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาพกิจกรรม รวมล่าสุด