โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1
19 พฤศจิกายน 2564 115 ครั้ง

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 (ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

วันที่ฉีด วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. รับ walk in 700 คน
          เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca

วันที่ฉีด วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. รับ walk in 700 คน
          เข็มที่ 1 AstraZeneca เข็มที่ 2 Pfizer

โดยสามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ : วัดสามผาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ตรงข้ามโรงพยาบาลสองพี่น้อง)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun