โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี
23 กันยายน 2564 767 ครั้ง

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความพร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ในอนาคต คณะที่เปิดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะอัญมณี
          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อ่านรายละเอียดหลักสูตร
          คณะเทคโนโลยีทางทะเล อ่านรายละเอียดหลักสูตร
          คณะอัญมณี อ่านรายละเอียดหลักสูตร

         เตรียมเปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2565
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
เว็บไซต์ : งานบริการวิชาการ กองบริกหารวิทยาเขตจันทบุรี
Fanpage : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Youtube : Burapha Chan Channel

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun