โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'64  รอบ 3 Admissions 2
8 มิถุนายน 2564 384 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'64 รอบ 3 Admissions 2

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี งานบริการวิชาการ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'64 รอบ 3 โครงการ Admissions 2 ในวันวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา 
และวันที่ 10 -11 มิ.ย. 64 รายงานตัวออนไลน์ ที่ ระบบรายงานตัวออนไลน์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-1118205 โทรสาร 039-310128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun