โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
1 มิถุนายน 2564 166 ครั้ง

ขอเชิญถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


 
 
ลงนามถวายพระพรเว็บไซต์สำนักงานพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ คลิกลงนามถวายพระพร

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun