โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 ขั้นตอน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ม.บูรพาจันทบุรีต้องรอด
25 ธันวาคม 2563 360 ครั้ง

3 ขั้นตอน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ม.บูรพาจันทบุรีต้องรอด

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทนอีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

          ขอความร่วมมือนิสิต คณาจารย์ ทุกท่าน เข้าไปตอบแบบประเมินใหม่ ในแอฟหมอชนะให้เป็นปัจจุบัน รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เพื่อเราทุกคนชาว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ผ่านจุดคัดกรอง

heartใส่หน้ากากอนามัย
heartโชว์แอฟหมอชนะ
heartวัดอุณหภูมิ ไม่สูงกว่า 37.5

อย่าลืม
yesใส่หน้ากากอนามัย
yesหมั่นล้างมือบ่อย ๆ
yesเว้นระยะห่าง

มีไข้สูง 37.5 ไม่มีแมส ไม่มีหมอชนะ ไม่ลงชื่อ

ไม่ได้เข้าตึกน๊า แชร์ด้วย แชร์วนไป  ...เบล อย่าลืมแชร์น๊าlaughlaughlaugh

#ช่วยหมอโหลดหมอชนะ #โควิดเราต้องรอด #มบูรพาต้องรอด #จันทบุรีต้องรอด #สุขทุกวันที่บูรพาจันท์

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun