โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดหลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน
13 พฤศจิกายน 2563 580 ครั้ง

เปิดหลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน

ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านอัญมณีและเทคนิคการตรวจสอบอัญมณีอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านอัญมณีและเครื่องประดับเข้ารับการอบรม

หลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน คลิ๊ก>>>


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณหงส์ฤทัย หอมขจร โทร.085-3868595

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด