โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

20 มกราคม 2561 200 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (ISEP)

คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (Chuxiong Normal University)  สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กันคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนร่วมกับนิสิตของคณะฯ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเช่น   Business English / Business Reading / Business Writing / Introduction to Western Culture / English for tourism business / Business Presentation รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรม 3D Amination / Introduction to spress sheet  นอกจากมียังมีการเรียนภาษาไทย  /  อาหารคาวหวานไทย เช่น ส้มตำ  ลาบ  บัวลอยไข่หวาน  กิจกรรมด้วนวัฒนธรรมเช่น รำไทย  ศิลปป้องกันตัวมวยไทย  รวมทั้งกิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการวิ่งขึ้นเข้าประจำปีของวิทยาเขตจันทบุรี  และทางคณะฯได้จัดนำเที่ยวในสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. Miss Zhang Xueke
 2. Miss Yu Peiton
 3. Miss Liu Lingrui
 4. Miss Li Xiuqi
 5. Miss Yang Shuchun
 6. Miss Chen Xiaojiao
 7. Miss Yin Xiujuan
 8. Miss Wu Zepan
 9. Miss Xiao Jinchao
 10. Miss Qian Wenjuan
 11. Miss Wen Shangyan
 12. Miss Song Shihai
 13. Miss Du Guoping
 14. Miss Yu Ji
 15. Miss Li Changli
 16. Miss Li Binfen

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun