โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจองหอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 63” วิทยาเขตจันทบุรี
19 พฤษภาคม 2563 583 ครั้ง

การจองหอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 63” วิทยาเขตจันทบุรี

          งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 “รหัส 63” ที่มีความประสงค์ต้องการจองหอพักนิสิต สามารถจองหอพักผ่าน 
          1. ระบบรับจองหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี หรือ
                                                    

          2. สแกนคิวอาร์โค้ด                           หรือ 

          3. ส่งข้อมูลมาที่  E-mail: arawan@go.buu.ac.th โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อ-สกุล
2. รหัสนิสิต
3. เบอร์โทรติดต่อ
4. หอพักและประเภทห้องพักที่ต้องการจอง เช่น หอพัก 2 (หอพักชาย) ประเภทห้องพัดลม   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310000 ต่อ 1720 คุณอรวรรณ ขุนจิต (พี่แอน)


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด