โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ Buu Gems and Jewelry Awards'4
24 สิงหาคม 2561 113 ครั้ง

นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ Buu Gems and Jewelry Awards'4

นิสิตคณะอัญมณีคว้ารางวัล ชนะเลิศโครงการประกวด Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ 4           
          ขอแสดงความยินดีกับนายตรัตน์สวิน มาศวรรณา ที่ได้รับทั้งรางวัลชนะเลิศ อีกทั้งยัง ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวต ในโครงการประกวด Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ 4 ซึ่งแบบจะได้รับการผลิตจริง และจะได้ชิ้นงาน กลับมาเป็นรางวัลอีกด้วย


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun