โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

งดใช้พื้นที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต ม.บูรพา จันทบุรี ชั่วคราว
20 มีนาคม 2563 271 ครั้ง

งดใช้พื้นที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต ม.บูรพา จันทบุรี ชั่วคราว

          ม.บูรพา จันทบุรี ประกาศงดจัดกิจกรรมและงดใช้พื้นที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต ม.บูรพา จันทบุรี  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อทำความสะอาดและอบโอโซนพื้นที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-310000 ต่อ 1709

#โควิด19 #เราต้องรอด #มหาวิทยาลัยบูรพา #จันทบุรี #ศูนย์กิจกรรมนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๓ 

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun