โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

9 มีนาคม 2563 261 ครั้ง

ดร.วศิน ร่วมกิจกรรม Change for you 6K RUN 2020

          เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติร่วมกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Change for you 6K RUN 2020 และกิจกรรมเปิดถนนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และชุมชน ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรบนถนนสายนี้ ทั้งนี้ถือเป็นการดีที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำกิจกรรมรวมกับชุมชน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun