โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2563 574 ครั้ง

งานแสดงผลงาน ณ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65

          คณะอัญมณีเข้าร่วมออกบูทนิทรรศการเพื่อนำเสนอ ผลงานเครื่องประดับของนิสิตในคณะ และผลงานทางวิชาการภายในงาน บางกอกเจมส์แอนด์จิวเลวรี่แฟร์เพื่อให้เห็นถึงการใช้วัสดุที่เกิดความหลากหลาย ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตเครื่องประดับสำหรับงานจบของนิสิต อีกทั้งยังให้คำปรึกษาด้านบริการวิชาการ เครื่องมือ และรับสมัครอบรม การเรียนระยะสั้นที่คณะกำลังจะเปิดอบรมขึ้นภายในปี 2563 นี้ งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-29 ก.พ. 2563 ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนที่มอบหนังสือเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นิสิตคณะอัญมณี


ผู้ส่งใบบอกข่าว : อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี โทร.3507

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด