โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2563 591 ครั้ง

ชมรมดนตรี ม.บูรพา จันทบุรี ในงาน LEGACY STAFF OUTING 2020

          ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (BUU Chan Band) ได้ถูกรับเชิญให้ร่วมการแสดงดนตรี ในงาน LEGACY STAFF OUTING 2020 SPACE PARTY จัดโดย บริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัด งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในบริษัท ทั้งนี้ทางชมรม (BUU Chan Band) ได้เดินทางไปแสดงดนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ทางชมรมสามารถสร้างสีสรรค์ให้กับงานได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด