โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครนิสิต รับตรงโควตา TCAS รอบ 2 (6 ก.พ.-23 มี.ค.63)
4 กุมภาพันธ์ 2563 2,111 ครั้ง

เปิดรับสมัครนิสิต รับตรงโควตา TCAS รอบ 2 (6 ก.พ.-23 มี.ค.63)

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563
TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา

1. โครงการขยายโอกาส ครั้งที่ 2 


2. รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว และสระบุรี

          รับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
          สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 - 5 เมษายน 2563
          ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
          รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000
ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun