โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๑
20 มกราคม 2563 569 ครั้ง

รายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๑

          งานกิจการนิสิต ขอแจ้งนิสิตที่ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2562 ไว้แล้วนั้น ให้ตรวจสอบรายชื่อตามภูมิลำเนาทหาร และดาวน์โหลดเอกสารเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้แสดงตนตามหมายเรียก คลิกเพื่อตรวจสอบ >>>รายชื่อนิสิตที่ยื่นขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต โทร.039-310000 ต่อ 1709


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun