โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
8 พฤศจิกายน 2562 85 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ

          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสวรรยา สีหะวงศ์ โทร.๑๑๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun