โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

20 กรกฎาคม 2562 227 ครั้ง

ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “พัฒนาชายหาดเจ้าหลาว”

         เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี คุณวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “พัฒนาชายหาดเจ้าหลาว” ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้ประกอบการ ประชาชนจิตอาสา และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.จันทบุรี โดยร่วมกันทำกิจกรรม เก็ยขยะตามริมหาดอ่าวคุ้งกระเบน ทั้งนี้ถือเป็นการปลูกจิตสำนึก และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun