โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 เมษายน 2562 65 ครั้ง

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จัดทำน้ำอภิเษกฯ

           ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ น้ำตกคลองนารายบนเขาสระบาป ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun