โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
1 กรกฎาคม 2567 629 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ หนังสือใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567รายละเอียดดังนี้
1. คู่มืออันดามัน ปะการัง พังงา สึนามิ
2. ถอดรหัสภาษากายอ่านใจคน
3. เทคนิคเก่งคำศัพท์ขั้นเทพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

 

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด