โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
20 มิถุนายน 2567 603 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ระดับปริญญาตรี ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ
smileyชั้นปีที่ 4 วันที่ 21-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
winkชั้นปีที่ 3 วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
frownชั้นปีที่ 2 วันที่ 25-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
laughชั้นปีที่ 1 วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ระบบเปิดเวลา 08.30 น.

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
enlightenedวันที่ 21-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา  เวลา 08.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 1610


 

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Napachanok Maitong

ข่าวสาร ล่าสุด