โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบเพชรและเครื่องประดับนานาชาติ
27 พฤษภาคม 2567 617 ครั้ง

อาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบเพชรและเครื่องประดับนานาชาติ

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบ เพชรและเครื่องประดับนานาชาติ 2023 DIAMOND & GEMS CULTURAL FESTIVAL International Diamond and Jewelry Design Competition (IDDC) ณ ประเทศจีน

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตคณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบ เพชรและเครื่องประดับนานาชาติ 2023 DIAMOND & GEMS CULTURAL FESTIVAL International Diamond and Jewelry Design Competition (IDDC) ณ ประเทศจีน
          โดยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ อาจารย์คณะอัญมณี และนิสิตคณะอัญมณี นางสาวพรฤดี ค่ายหนองสรวง นางสาวพิริยาพร เจนอักษร นายดุษฎี กุลหอม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบ เพชรและเครื่องประดับนานาชาติ 2023 DIAMOND & GEMS CULTURAL FESTIVAL International Diamond and Jewelry Design Competition (IDDC) ณ ประเทศจีน
          มีชื่อผลงานและรางวัลดังนี้
          1.ผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ
               ผลงาน Cultural Flower
                    รางวัล : Art Jewellery Commercial Value Awards Art Jewellery Professional Group Excellence Awards
               ผลงาน Kanchanika
                    รางวัล : Fine Jewellery Group Commercial Value Awards Fine Jewellery Professional Group Excellence Awards
          2.นางสาวพรฤดี ค่ายหนองสรวง
               ผลงาน Malai
                    รางวัล : Fine Jewellery Group Commercial Value Awards
          3.นางสาวพิริยาพร เจนอักษร
               ผลงาน Euang
                    รางวัล : Fine Jewellery Group Commercial Value Awards
               ผลงาน The River line
                    รางวัล : Fine Jewellery Group Commercial Value Awards Fine Jewellery University Group Excellence Awards
          4.นายดุษฎี กุลหอม
               ผลงาน The Creation of nature
                    รางวัล : Fine Jewellery Group Commercial Value Awards Fine Jewellery University Group Excellence Awards

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด