โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
1 มีนาคม 2567 539 ครั้ง

กำหนดการจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดเปิดจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ.2567

ผ่านระบบออนไลน์ "การจองหอพัก ภาคฤดูร้อน 2566" ที่ลิ้งก์ https://bit.ly/จองหอพักภาคฤดูร้อน66 หรือ QR Code

--------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้จองหอพัก : วันที่ 26 มีนาคม 2567
กำหนดชำระเงิน : วันที่ 1-10 เมษายน 2567

.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit