โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567 574 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชือหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567รายละเอียดดังนี้
1. สูตรลับการตลาด
2. ประวัติศาสตร์ของผู้ยิ่งใหญ่ ตำนานมหาบุรุษ สตรี ผู้เปลี่ยนโลก
3. เกมดอกงิ้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด