โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริการห้องพักบัณฑิตช่วงฝึกซ้อมย่อย วันที่ 4-5 ม.ค.2567
9 พฤศจิกายน 2566 565 ครั้ง

บริการห้องพักบัณฑิตช่วงฝึกซ้อมย่อย วันที่ 4-5 ม.ค.2567

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้บริการห้องพักบัณฑิต ช่วงฝึกซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564-2565 ณ วิทยาเขตจันทบุรี 
วันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2567

บัณฑิตที่สนใจสามารถจองได้ตามรายละเอียดนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit

ข่าวสาร ล่าสุด