โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566
5 พฤษภาคม 2566 546 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566รายละเอียดดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง
2. ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในหอยนางรมบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยอง
3. ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำทะเลและหอยนางรม บริเวณปากแม่น้ำท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี
4. ผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำบริเวณหาดเจ้าหลาว
5. การประเมินดัชนีคุณภาพชายหาดท่องเที่ยวของชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
6. เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ชุดจดหมายเหตุ
7. ปรสิตในหอยตลับขาว (Meretrix casta) บริเวณชายฝั่งแหลมกลัด จังหวัดตราด
8. วงจรสืบพันธุ์ ของหอยตลับขาว Meretrix casta (Gmelin, 1791) บริเวณชายฝั่งแหลมกลัด จังหวัดตราด
9. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายของปูลมและปริมาณสารอินทรีย์บริเวณหาดเจ้าหลาวและหาดแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
10. แผนที่โลก ฉบับสมบูรณ์และทันสมัยที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee