โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2562 130 ครั้ง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงฯ

          เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำบริเวณแม่น้ำจันทบุรี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี จัดโดยกรมประมง ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun