โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”
6 พฤษภาคม 2565 82 ครั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”

          มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 มหาวิทยาลัยสุดยอดของเอเชีย “THE Award Asia 2022” ด้าน Technological or Digital Innovation of the Year

          แพลตฟอร์ม weSAFE@Home by BUU เข้าชิงรางวัล “THE Award Asia 2022” ด้าน Technological or Digital Innovation of the Year ที่จัดโดย THE World Universities Insights Limited และจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โดยทั้ง 8 มหาวิทยาลัยที่ได้เข้าชิงในด้าน

Technological or Digital Innovation of the Year

ประกอบด้วย

- Burapha University (Thailand)

- Central Luzon State University (Philippines)

- Chitkara University (India)

- Chulalongkorn University (Thailand)

- University of Hong Kong (Hong Kong)

- Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) (Malaysia)

- National University of Singapore (Singapore)

- Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) (Malaysia)


แพลตฟอร์ม weSAFE@Home by BUU เป็นแอพพลิเคชันการบริหารระบบ Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI) สำหรับการดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้สามารถพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่กักตัวได้ ระบบนี้จะช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถดูแลและติดตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกรณีที่อาการแย่ลงได้อย่างทันท่วงที

.

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม weSAFE@Home by BUU ได้เคยคว้ารางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE2021) อีกด้วย

 

 

ข้อมูลจาก : https://www.buu.ac.th/news/frontend/detail/204

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun