โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC
27 เมษายน 2565 291 ครั้ง

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

          งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC เป็นบริการที่ จัดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้หนังสือเล่มที่มีผู้อื่นยืมออกไปจากห้องสมุด  หากสมาชิกทำการจองหนังสือไว้ เมื่อหนังสือถูกคืนกลับมา สมาชิกที่จองหนังสือจะได้สิทธิ์ยืมหนังสือต่อทันทีคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร.039-310000 ต่อ 4009-4011

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอมราภรณ์  พิมพ์เวียง โทร.4011

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun