โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตร่วมกิจกรรมเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 3
27 สิงหาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

รับสมัครนิสิตร่วมกิจกรรมเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 3

รับสมัครนิสิตร่วมกิจกรรมเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม YOGA CLASS BY AJ. NHOINA
6 สิงหาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม YOGA CLASS BY AJ. NHOINA

YOGA CLASS BY AJ. NHOINA    ยึดเส้นสาย  สร้างสมาธิ ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

หน้า 1 จาก 1