ตารางสอนอาจารย์


 


ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
 

ผลงาน พ.ศ. 2554
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   
คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างผู้จัดทำนิทรรศการและการจัด งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554
คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างดำเนินงานด้านการตลาดและ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554
วิทยากรงานเสวนาหัวข้อ "บทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อม" ของสถาบันอิศรา มูลนิธิ พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษาผ้าป่าสามัคคีมหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงเรียนสอนปริยัติธรรมแห่งเมืองอันหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ปรึกษา คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาชมรมแก่นจันท์
------------
 

 


มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039-310000 โทรสาร : 039-310128