ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

หน้าแรก
บุคลากร
ข่าวประกาศ
สาระน่ารู้
Download เอกสาร
เครือข่ายของเรา

 

 

ประกาศ

ประกาศ
ปิดการใช้งาน http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~siriporn

ประกาศ

นิสิตสามารถ Download
เอกสารประกอบปฏิบัติการฟิสิกส์
ได้ที่

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~physics

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป