• สำหรับศิษย์เก่า : งานกิจการนิสิต

  บริการที่พักบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)


        หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต บริการที่พักบัณฑิต (วันซ้อมย่อย)
  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561
  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  (เปิดจองห้องพัก 1 มี.ค.-20 เม.ย.61) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  หอพักนิสิต
  (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
  โทรศัพท์มือถือ 063-3790550 หรือ 039-310000
           ต่อ 1727 (คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ)
           ต่อ 1720 (คุณอรวรรณ ขุนจิต)
  บ้านพักรับรอง
  โทร 039-310000 ต่อ 0 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์-ศุกร์) คุณสายสุนีย์ สุทธิพร

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.1727


  วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:10:39 น. อ่าน: 388 ครั้ง