• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : งานกิจการนิสิต

  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมเสวนา สร้างแรงบันดาลใจ


  งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมเสวนา สร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
  ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่ นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ
  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗ หรือ ๐๘๗-๔๙๔๙๐๖๐ (ผู้ประสานงาน)


  วันที่: 12/09/2017 เวลา 13:33:30 น. อ่าน: 229 ครั้ง