• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    รายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปีที่ ๑ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑


    หน่วยหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปีที่ ๑ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับเข้าประเภท TCAS รอบ ๑-๓ )โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขห้องพัก และเอกสารสำหรับใช้ในวันรายงานตัวเข้าหอพักได้ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หากพบข้อมูลนิสิตผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย สามารติดต่อแจ้งได้ที่เบอร์หอพัก ๐๖๓-๓๗๙-๐๕๕๐

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐


    วันที่: 02/07/2018 เวลา 10:36:17 น. อ่าน: 1768 ครั้ง