• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


    ด้วย งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัด โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพบปะผู้บริหาร และสร้างความเข้าใจในข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้ทราบ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.๑๗๒๗


    วันที่: 27/06/2018 เวลา 10:47:17 น. อ่าน: 1523 ครั้ง