• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก


    หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0733/2561 เรื่อง กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561​ รายละเอียดดังแนบ
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต หน่วยหอพัก โทร.039-310000 ต่อ 1720,1726,1727

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.1727


    วันที่: 10/05/2018 เวลา 15:32:20 น. อ่าน: 312 ครั้ง