• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    การจองหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4


    นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นใบสมัครจองหอพัก ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ณ สำนักงานประจำหอพัก ได้ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค.2561 และจะประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ในวันที่ 25 พ.ค.2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0168/2561 การจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2- 4

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณยุภารัตน์ เสกประเสริฐ โทร.1727


    วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:57:20 น. อ่าน: 174 ครั้ง