• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐


    รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    รายละเอียด >>>http://affair.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataNewsByID/12/942

    ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙


    วันที่: 15/01/2018 เวลา 12:41:04 น. อ่าน: 283 ครั้ง