• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    รับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา 2561


          มูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี มูลนิธิขอส่งระเบียบและแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบที่ส่งมา
    ซึ่งมูลนิธิจะเปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.60 – 22 ม.ค.61 (เท่านั้น)
    โดยกรณีที่ยื่นเอกสารนิสิตสามารถยื่นเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและธุรการของแต่ละคณะที่นิสิตสังกัด หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมูลนิธิได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30–17.00 น. โทร.02-633-7506 อีเมล tiscofoundation@tiscofoundation.org


    วันที่: 25/01/2018 เวลา 14:49:51 น. อ่าน: 209 ครั้ง