• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืม และกำหนดการปฐมนิเทศ


  งานกิจการนิสิตของแจ้งรายละเอียด กองทุนกู้ยิมเื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑. ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๒. ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ที่ส่งเอกสารยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมครบถ้วนแล้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายละเอียดดังแนบ


  วันที่: 13/09/2017 เวลา 09:07:58 น. อ่าน: 278 ครั้ง