• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2560


  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ในการนี้สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่าน ส่งนิสิตของท่านเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ในนามตัวแทนสถาบัน โดยสถาบันละไม่เกิน 2 คน ได้ที่ศูนย์การประกวดประจำ ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกรงเทพมหานคร
  ก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  19 สิงหาคม 2560 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2 กันยายน 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
  23 กันยายน 2560 ภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  30 กันยายน 2560 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  7 ตุลาคม 2560 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  4 พฤศจิกายน 2560 รอบชิงชนะเลิศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ติดต่อประสานงาน นางสาวธนพร เนียมพลับ โทรศัพท์ 02 – 215 – 3488 ต่อ 12, 081 – 558 – 1299
  โทรสาร 02 – 216 – 1298 e-mail : office@chula-alumni.com


  วันที่: 24/08/2017 เวลา 13:18:40 น. อ่าน: 199 ครั้ง