• การศึกษา : งานกิจการนิสิต

    ปฏิทินกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วข.จันทบุรี


    งานกิจการนิสิต ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วข.จันทบุรี เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์การจัดกิจจรมนิสิตตลอดปีการศึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต คุณสุทิน (พี่โอ๊ต) โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 03/07/2017 เวลา 09:10:35 น. อ่าน: 880 ครั้ง