• ภาพกิจกรรม : งานกิจการนิสิต

    งานหอพัก ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชมงคลตะวันออก จันทบุรี


    เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดยนางสาวอรอุมา กลับชัย ผู้จัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีและคณะ โดยมี นางสาวอรวรรณ ขุนจิต นางสาวยุภารัตน์ เสกประเสริฐ และนายสุทิน ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน และข้อมูลของหอพักในด้านต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมภายในหอพักนิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 06/02/2018 เวลา 14:59:57 น. อ่าน: 133 ครั้ง