• ภาพกิจกรรม : งานกิจการนิสิต

    งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญหอพักนิสิต


    งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอหญิง) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีขวัญ กำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การเรียนและการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๙ รูปประกอบพิธี ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชา นิลเกิด อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา, อาจารย์ธีราพร ชาญพนา และอาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้มีนิสิตหอพักเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๒ คน  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/03/2017 เวลา 14:44:29 น. อ่าน: 243 ครั้ง