• ภาพกิจกรรม : งานกิจการนิสิต

    ดร.ณัฐพล ชมแสง นำทีมงานกิจการนิสิต ดูงานหอพัก มหาวิทยาลัยมหิดล


    งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงในการบริหารและการปฏิบัติงานของหอพักนิสิต ทั้งนี้ยังสามารถนำแนวทางที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ในงานที่รับผิดชอบอยู่ให้เกิดประสิทธิผลในงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมี นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  • รูปภาพแกลเลอรี่


    วันที่: 17/08/2016 เวลา 15:04:57 น. อ่าน: 454 ครั้ง