• ภาพกิจกรรม : งานกิจการนิสิต

  โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าฯ


  ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  หัวข้อ “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”
  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนักธุรกิจหนุ่มหล่ออย่าง นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้มีศิษย์เก่าเข้าร่วม ๕๒๓ คน ประกอบด้วยศิษย์เก่าจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี
  ทั้งนี้ในช่วงเช้าทางวิทยาเขตจันทบุรีได้มีการจัดการซ้อมย่อยให้กับบัญฑิตก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตรโดยแยกออกเป็นคณะเพื่อความพร้อมก่อนวันเข้ารับจริง • รูปภาพแกลเลอรี่


  วันที่: 18/05/2016 เวลา 09:26:13 น. อ่าน: 400 ครั้ง