• ข่าว ประกาศ : งานกิจการนิสิต

  ด่วน รับสมัครTeam Attache/Laisson


  งานกิจการนิสิตรับสมัคร อาสามัคร Team Attache/Laisson
  ปฏิบัติหน้าที่ ประสานระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกับทีมที่เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันในช่วงประมาณ 10 วัน ของการแข่งขัน อยู่ร่วมกับทีม
  คุณสมบัติ
  1. รักที่จะให้การช่วยเหลือ & บริการ มีความเป็นกัลยาณมิตร
  2. พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี
  3. ไม่เป็นคนที่ “แตก หัก” ภายใต้ความกดดัน
  โอกาส
  1. มีโรงแรมที่พักโดยพักกับกลุ่มเพื่อนๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยกัน (ปกติจะพักอยู่ ณ โรงแรม ที่ทีมพัก)
  2. เสื้อปฏิบัติงาน (โดยทั่วไปเป็นเสื้อ T-Shirt และ อาจมีเสื้อวอร์ม)
  3. เข้าชมการแข่งขันได้ทุกเกมส์ที่ตัวเองว่างจากภาระกิจการดูแลทีมของตน
  4. มีอาหารเช้า กลางวัน เย็นเลี้ยง
  5. ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท
  รับจำนวน 10 คน
  สนใจติดต่อ คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.1709 งานกิจการนิสิต อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก่อน 9 กุมภาพันธ์ 61 นี้

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711


  วันที่: 02/02/2018 เวลา 09:39:17 น. อ่าน: 117 ครั้ง