• โครงการ/อบรม/กิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์

  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ครั้งที่ 2


  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ครั้งที่ 2
  ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน เดินทางหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  คุณสมบัติ : 1. เป็นนิสิต ปี 2 – ปี 4
  2. เคยลงทะเบียนเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1 รายวิชา หรือมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
  3. สอบผ่านวิชา English for Comunication
  4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
  รายชื่อมหาวิทยาลัยร่วมโครงการ: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิบสองปันนา, มหาวิทยาลัยคุนหมิง, มหาวิทยาลัยต้าลี่, มหาวิทยาลัยฉู่ฉง, มหาวิทยาลัยฉู่จิ้
  ติดต่อขอสำเนาในสมัครได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 100ปี ฯ ส่งไปสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ คุณกนกวรรณ (พี่นก) ห้องธุรการ อาคาร 100ปีฯ ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วชิราภรณ์ 091-0091-282 / อ.สิริสุดา 099-182-0303​

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร. 1711


  วันที่: 05/10/2018 เวลา 16:21:23 น. อ่าน: 132 ครั้ง